PRE MARKET EQUITY PERFORMANCE : MARCH -2019

PRE MARKET EQUITY PERFORMANCE : March 2019

DATECOMPANYBUY/
SELL
BUYSELLPROFIT/LOSS
01-03-2019LICHSGFINBUY476.5483 1950
05-03-2019ESCORTSBUY674690 4800
06-03-2019RIILBUY307.853162445
07-03-2019INFRATELBUY305309.51350
08-03-2019MAHLOGBUY4904972100
08-03-2019LTBUY13501360 3000
08-03-2019CESCSELL685695 3000
11-03-2019MFSLBUY424416 -2400
11-03-2019BALKRISINDSELL901910 2700
11-03-2019RIILBUY320330 3000
12-03-2019VENKYBUY2332238515900
12-03-2019BHARTIARTLBUY3323453900
13-03-2019AUROPHARMABUY776765-3300
13-03-2019AMBERBUY810818 2400
13-03-2019GOA CARBONBUY4854932400
14-03-2019 AMARJABAT BUY 753743 -3000
14-03-2019AUBANKBUY 608 6286000
14-03-2019 MASTEK BUY 460 451 -2700
avatar
  Subscribe  
Notify of